Results for gene symbol: YWHAZ


 Gene NameGene SymbolSpeciesContents
1 tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta polypeptide Ywhaz Rattus norvegicus
2 tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta polypeptide Ywhaz Mus musculus
3 tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta polypeptide YWHAZ Homo sapiens